• English
  • Tiếng Việt

SMILEY APARTMENT 1 - 60 Calmette
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM1 – Căn hộ M1 – $500/thángPhù hợp từ:24-Nov-2017ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng lửng, gần chợ Bến Thành).
SM1 – Căn hộ M2 – $310/thángPhù hợp từ:18-Dec-2017ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng lửng, gần chợ Bến Thành).
SM1 – Căn hộ 1.1 – $500/thángPhù hợp từ:31-Dec-2017ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 1, gần chợ Bến Thành).
SM1 – Unit G – $420/monthPhù hợp từ:14-Jan-2018ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng trệt, gần chợ Bến Thành).
SMILEY APARTMENT 2 - 100/35 Duong Ba Trac
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM2 – Unit B2 – $330/monthPhù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 100/35 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ studio, 25 mét vuông, tầng 2, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM2 – Unit B4 – $300/monthPhù hợp từ:14-Nov-2017ĐC: 100/35 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ studio, 25 mét vuông, tầng 4, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SMILEY APARTMENT 3 - 385/16 Nguyen Trai
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM3 – Căn hộ 201 – $575/thángPhù hợp từ:10-Dec-2017ĐC: 385/16 Nguyễn Trãi, quận 1 (Căn hộ studio có ban công, 40 mét vuông, tầng 2, gần trung tâm thời trang NOWZONE).
SM3 – Căn hộ 202 – $525/thángPhù hợp từ:01-Dec-2017ĐC: 385/16 Nguyễn Trãi, quận 1 (Căn hộ studio, 35 mét vuông, tầng 2, gần trung tâm thời trang NOWZONE).
SMILEY APARTMENT 4 - 165/67 Nguyen Thai Binh
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SMILEY APARTMENT 5 - 181/7 Au Duong Lan
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SMILEY APARTMENT 6 - 7/1A Nguyen Trai
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM6 – Unit Italy – $1,200/monthPhù hợp từ:22-Oct-2017ĐC: 7 Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 70 mét vuông, tầng 5, gần chợ Bến Thành).
SM6-Căn hộ Paris – $1,200/thángPhù hợp từ:22-Oct-2017ĐC: 7 Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 2 phòng ngủ, 70 mét vuông, tầng 3, gần chợ Bến Thành).
SMILEY APARTMENT 7 -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM7- Căn hộ A3- $700/tháng (Mới)Phù hợp từ:24-Nov-2016ĐC: 214B/15D Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 3, gần chợ Thái Bình và chợ Bến Thành).
SM7- Căn hộ A2- $700/tháng (Mới)Phù hợp từ:11-Dec-2017ĐC: 214B/15D Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 2, gần chợ Thái Bình và chợ Bến Thành).
SMILEY APARTMENT 8 -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM8 – Unit 204 – $200/thángPhù hợp từ:03-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ dịch vụ mini, 22 mét vuông, tầng 2, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Unit 405 – $245/ThángPhù hợp từ:23-Nov-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ dịch vụ mini, 26 mét vuông, tầng 4, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Unit 406 – $200/thángPhù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ dịch vụ mini, 22 mét vuông, tầng 4, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Unit 606 – $450/monthPhù hợp từ:14-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ 1PN, 40 mét vuông, tầng 6, ban công lớn, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Căn hộ 701 – $450/thángPhù hợp từ:06-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 45 mét vuông, tầng 7, ban công lớn, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Căn hộ 704 – $450/thángPhù hợp từ:12-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 45 mét vuông, tầng 7, ban công lớn, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SMILEY APARTMENT 9 -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM9 – Căn 302 – $380/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 401 – $475/thángPhù hợp từ:01-Dec-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 403 – $425/thángPhù hợp từ:28-Nov-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 301 – $500/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 101 – $500/thángPhù hợp từ:18-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 103 – $400/thángPhù hợp từ:23-Feb-2018ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 1, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 102 – $320/thángPhù hợp từ:11-Apr-2018ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng 1, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn G03 – $380/thángPhù hợp từ:23-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng trệt, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 202 – $400/thángPhù hợp từ:21-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 203 – $450/thángPhù hợp từ:16-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 201 – $500/thángPhù hợp từ:16-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SMILEY APARTMENT 10 -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM10 – Căn hộ 301 – $550/thángPhù hợp từ:16-Oct-2017ĐC: 285/62 Cách Mạng Tháng 8, Q10 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 3).
SM10 – Căn hộ 201 – $550/thángPhù hợp từ:19-Oct-2017ĐC: 285/62 Cách Mạng Tháng 8, Q10 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 5).
SM10 – Căn hộ 201 – $550/thángPhù hợp từ:20-Oct-2017ĐC: 285/62 Cách Mạng Tháng 8, Q10 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 2).
SMILEY APARTMENT 11 -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM11- Phòng 402 – $400/thángPhù hợp từ:22-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Phòng dịch vụ, 16 mét vuông, tầng 4, gần công viên Tao Đàn và công viên 23 tháng 9).
SM11- Phòng 202 – $400/thángPhù hợp từ:29-Nov-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Phòng dịch vụ, 16 mét vuông, tầng 2, gần công viên Tao Đàn và công viên 23 tháng 9).
SM11- Căn 303 – $500/thángPhù hợp từ:19-Mar-2018ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 35 mét vuông, tầng 3, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 301 – $550/thángPhù hợp từ:27-Nov-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 3, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 101 – $500/thángPhù hợp từ:24-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 1, gần chợ Bến Thành).
SM11- Phòng 401 – $550/thángPhù hợp từ:02-Jan-2018ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 4, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 501 – $600/thángPhù hợp từ:05-Dec-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 5, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 203 – $500/thángPhù hợp từ:23-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 35 mét vuông, tầng 2, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 201 – $550/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 2, gần chợ Bến Thành).
SM11- Phòng 102 – $400/thángPhù hợp từ:19-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Phòng dịch vụ, 16 mét vuông, tầng 1, gần công viên Tao Đàn và công viên 23 tháng 9).
SMILE APARTMENT 12 -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM12 – Căn hộ 502 – $450/thángPhù hợp từ:23-Apr-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 38 mét vuông, tầng 5).
SM12 – Căn hộ 101 – $450/thángPhù hợp từ:20-Dec-2017ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 1).
SM12 – Căn hộ G.2 – $450/thángPhù hợp từ:28-Mar-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng trệt).
SM12 – Căn hộ 2.2 – $450/thángPhù hợp từ:29-Mar-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 2).
SM12 – Căn hộ 102 – $450/thángPhù hợp từ:20-Sep-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 1).
SM12 – Căn hộ 401 – $500/thángPhù hợp từ:05-Apr-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 45 mét vuông, tầng 4).
VINHOMES CENTRAL PARK -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
Landmark 2-23.12 – 1 phòng ngủ – $800 (Brand-new)Phù hợp từ:18-Nov-2017, Đến:15-Jan-2018ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 1 phòng ngủ, ban công, 55 mét vuông, tầng 23, Vinhomes Central Park).
Park 6B-45.09 – 2 phòng ngủ – $950 (Mới 100%)Phù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 75 mét vuông, tầng 45, Vinhomes Central Park).
Park 5-24.08 – 2 phòng ngủ – $930 (Mới 100%)Phù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 86 mét vuông, tầng 24, Vinhomes Central Park).
Landmark 3.29.05 – 2 Phòng ngủ – $850 (Mới 100%)Phù hợp từ:18-Nov-2017, Đến:01-Dec-2017ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 65 mét vuông, tầng 29, Vinhomes Central Park).
SMILEY APARTMENT 13 -
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM13 – Căn hộ 301 – $500/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 66/7 Pham Ngọc Thạch, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 3).
SM13 – Căn hộ 102 – $450/thángPhù hợp từ:31-Oct-2017ĐC: 66/7 Pham Ngọc Thạch, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 1).
SM13 – Căn hộ 201 – $480/thángPhù hợp từ:30-Oct-2017ĐC: 66/7 Pham Ngọc Thạch, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 2).
Căn hộ Trạng thái Mô tả Hình đại diện
SM1 – Căn hộ M1 – $500/thángPhù hợp từ:24-Nov-2017ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng lửng, gần chợ Bến Thành).
SM1 – Căn hộ M2 – $310/thángPhù hợp từ:18-Dec-2017ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng lửng, gần chợ Bến Thành).
SM1 – Căn hộ 1.1 – $500/thángPhù hợp từ:31-Dec-2017ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 1, gần chợ Bến Thành).
SM1 – Unit G – $420/monthPhù hợp từ:14-Jan-2018ĐC: 60 Calmette, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng trệt, gần chợ Bến Thành).
SM2 – Unit B2 – $330/monthPhù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 100/35 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ studio, 25 mét vuông, tầng 2, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM2 – Unit B4 – $300/monthPhù hợp từ:14-Nov-2017ĐC: 100/35 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ studio, 25 mét vuông, tầng 4, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM3 – Căn hộ 201 – $575/thángPhù hợp từ:10-Dec-2017ĐC: 385/16 Nguyễn Trãi, quận 1 (Căn hộ studio có ban công, 40 mét vuông, tầng 2, gần trung tâm thời trang NOWZONE).
SM3 – Căn hộ 202 – $525/thángPhù hợp từ:01-Dec-2017ĐC: 385/16 Nguyễn Trãi, quận 1 (Căn hộ studio, 35 mét vuông, tầng 2, gần trung tâm thời trang NOWZONE).
SM6 – Unit Italy – $1,200/monthPhù hợp từ:22-Oct-2017ĐC: 7 Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 70 mét vuông, tầng 5, gần chợ Bến Thành).
SM6-Căn hộ Paris – $1,200/thángPhù hợp từ:22-Oct-2017ĐC: 7 Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 2 phòng ngủ, 70 mét vuông, tầng 3, gần chợ Bến Thành).
SM7- Căn hộ A3- $700/tháng (Mới)Phù hợp từ:24-Nov-2016ĐC: 214B/15D Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 3, gần chợ Thái Bình và chợ Bến Thành).
SM7- Căn hộ A2- $700/tháng (Mới)Phù hợp từ:11-Dec-2017ĐC: 214B/15D Nguyễn Trãi, Q1 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 2, gần chợ Thái Bình và chợ Bến Thành).
SM8 – Unit 204 – $200/thángPhù hợp từ:03-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ dịch vụ mini, 22 mét vuông, tầng 2, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Unit 405 – $245/ThángPhù hợp từ:23-Nov-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ dịch vụ mini, 26 mét vuông, tầng 4, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Unit 406 – $200/thángPhù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ dịch vụ mini, 22 mét vuông, tầng 4, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Unit 606 – $450/monthPhù hợp từ:14-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ 1PN, 40 mét vuông, tầng 6, ban công lớn, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Căn hộ 701 – $450/thángPhù hợp từ:06-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 45 mét vuông, tầng 7, ban công lớn, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM8 – Căn hộ 704 – $450/thángPhù hợp từ:12-Dec-2017ĐC: 56/60 Dương Bá Trạc, quận 8 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 45 mét vuông, tầng 7, ban công lớn, cuối chân cầu Nguyễn Văn Cừ)
SM9 – Căn 302 – $380/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 401 – $475/thángPhù hợp từ:01-Dec-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 403 – $425/thángPhù hợp từ:28-Nov-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 301 – $500/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 101 – $500/thángPhù hợp từ:18-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 103 – $400/thángPhù hợp từ:23-Feb-2018ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 1, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 102 – $320/thángPhù hợp từ:11-Apr-2018ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng 1, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn G03 – $380/thángPhù hợp từ:23-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng trệt, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 202 – $400/thángPhù hợp từ:21-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 20 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 203 – $450/thángPhù hợp từ:16-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM9 – Căn 201 – $500/thángPhù hợp từ:16-Oct-2017ĐC: 265/43 Phạm Ngũ Lạo, Q1 (Căn hộ studio, 24 mét vuông, tầng 2, nằm trong khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, gần chợ Bến Thành).
SM10 – Căn hộ 301 – $550/thángPhù hợp từ:16-Oct-2017ĐC: 285/62 Cách Mạng Tháng 8, Q10 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 3).
SM10 – Căn hộ 201 – $550/thángPhù hợp từ:19-Oct-2017ĐC: 285/62 Cách Mạng Tháng 8, Q10 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 5).
SM10 – Căn hộ 201 – $550/thángPhù hợp từ:20-Oct-2017ĐC: 285/62 Cách Mạng Tháng 8, Q10 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 40 mét vuông, tầng 2).
SM11- Phòng 402 – $400/thángPhù hợp từ:22-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Phòng dịch vụ, 16 mét vuông, tầng 4, gần công viên Tao Đàn và công viên 23 tháng 9).
SM11- Phòng 202 – $400/thángPhù hợp từ:29-Nov-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Phòng dịch vụ, 16 mét vuông, tầng 2, gần công viên Tao Đàn và công viên 23 tháng 9).
SM11- Căn 303 – $500/thángPhù hợp từ:19-Mar-2018ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 35 mét vuông, tầng 3, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 301 – $550/thángPhù hợp từ:27-Nov-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 3, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 101 – $500/thángPhù hợp từ:24-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 1, gần chợ Bến Thành).
SM11- Phòng 401 – $550/thángPhù hợp từ:02-Jan-2018ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 4, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 501 – $600/thángPhù hợp từ:05-Dec-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 5, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 203 – $500/thángPhù hợp từ:23-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 35 mét vuông, tầng 2, gần chợ Bến Thành).
SM11- Căn 201 – $550/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Căn hộ studio, 30 mét vuông, tầng 2, gần chợ Bến Thành).
SM11- Phòng 102 – $400/thángPhù hợp từ:19-Oct-2017ĐC: 45 Bùi Thị Xuân, Q1 (Phòng dịch vụ, 16 mét vuông, tầng 1, gần công viên Tao Đàn và công viên 23 tháng 9).
SM12 – Căn hộ 502 – $450/thángPhù hợp từ:23-Apr-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 38 mét vuông, tầng 5).
SM12 – Căn hộ 101 – $450/thángPhù hợp từ:20-Dec-2017ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 1).
SM12 – Căn hộ G.2 – $450/thángPhù hợp từ:28-Mar-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng trệt).
SM12 – Căn hộ 2.2 – $450/thángPhù hợp từ:29-Mar-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 2).
SM12 – Căn hộ 102 – $450/thángPhù hợp từ:20-Sep-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 1).
SM12 – Căn hộ 401 – $500/thángPhù hợp từ:05-Apr-2018ĐC: 21/20 Lý Chính Thắng, Q3 (Căn hộ 1 phòng ngủ, 45 mét vuông, tầng 4).
Landmark 2-23.12 – 1 phòng ngủ – $800 (Brand-new)Phù hợp từ:18-Nov-2017, Đến:15-Jan-2018ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 1 phòng ngủ, ban công, 55 mét vuông, tầng 23, Vinhomes Central Park).
Park 6B-45.09 – 2 phòng ngủ – $950 (Mới 100%)Phù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 75 mét vuông, tầng 45, Vinhomes Central Park).
Park 5-24.08 – 2 phòng ngủ – $930 (Mới 100%)Phù hợp từ:20-Nov-2017ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 86 mét vuông, tầng 24, Vinhomes Central Park).
Landmark 3.29.05 – 2 Phòng ngủ – $850 (Mới 100%)Phù hợp từ:18-Nov-2017, Đến:01-Dec-2017ĐC: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh (Căn hộ 2 phòng ngủ, ban công, 65 mét vuông, tầng 29, Vinhomes Central Park).
SM13 – Căn hộ 301 – $500/thángPhù hợp từ:01-Nov-2017ĐC: 66/7 Pham Ngọc Thạch, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 3).
SM13 – Căn hộ 102 – $450/thángPhù hợp từ:31-Oct-2017ĐC: 66/7 Pham Ngọc Thạch, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 1).
SM13 – Căn hộ 201 – $480/thángPhù hợp từ:30-Oct-2017ĐC: 66/7 Pham Ngọc Thạch, Q3 (Căn hộ Studio, 30 mét vuông, tầng 2).